Aktualności

z życia naszej szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

250 Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, to święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. 14 października to najlepsza okazja do tego, aby swoim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyć życzenia. Tak też i tego roku 12 października Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękował za trud, poświęcenie, cierpliwość a także za pomoc w zdobywaniu wiedzy oraz pokonywaniu trudności w codziennym szkolnym życiu. Podczas akademii przybliżono historię utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z krótkim programem artystycznym „Nasz szkolny raj”. W tym roku SU przygotował dla wszystkich pracowników szkoły słodki upominek.
Opiekunowie SU  p. Aneta Bigas, p. Monika Maczuga, p. Przemysław Walawski