Aktualności

z życia naszej szkoły

Kongres Mediacji

VII KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH  Organizatorzy: Podkarpackie Centrum Mediacji, Podkarpacki Kurator Oświaty. Partner: Instytut Badań Edukacyjnych.    Rzeszów – 7 czerwca 2022 r. w Instytucie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie Pedagog szkolny, p. Marta Paczocha -  opiekun mediacji wraz z początkującymi mediatorami rówieśniczymi brała udział w Kongresie Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w Rzeszowie. Podczas wydarzenia nasi uczniowie mogli obejrzeć prezentacje metod rozwiązywania sporów, prezentacje dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych,  mogli zintegrować się podczas warsztatów z zakresu mediacji rówieśniczych z innymi uczniami województwa podkarpackiego, którym także idea mediacji jest bliska. Wzięli także udział w „Quizie wiedzy o mediacjach” z udziałem drużyn – Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych.   Nasi mediatorzy mogli poszerzyć wiedzę (np. Czy mediacje w szkole, wymiarze sprawiedliwości mają sens?) – dzięki zaproszonym prelegentom, tj. Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch, Sędzia Sądu Okręgowego – p. Artur Lipiński, Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji – p. Wiesław Pałka.