Aktualności

z życia naszej szkoły

UWAGA KONKURS

 KONKURS  " PUNKTY DODATNIE ZDOBYWAJ NAGRODY WYGRYWAJ"

Cele konkursu:
- rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów;
- mobilizacja uczniów do systematycznej pracy;
- zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną;
- podnoszenie jakości pracy szkoły.

  1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas I-III, IV - VIII.
  3. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: opiekunowie i przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego.
  4. Konkurs trwa od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego.
    W czasie trwania roku szkolnego ( każdego semestru) uczniowie mogą zdobywać punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe oraz czynny udział w społecznym życiu szkoły.
  5. Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów dodatnich w klasach IV - VIII oraz uczniowie klas I-III, którzy zdobędą największą ilość uwag pozytywnych. Z każdej klasy zostanie wyłoniony jeden chłopiec i jedna dziewczynka.
  6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu oraz czerwcu 2022 r.
  7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.