Samorząd Uczniowski

Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentują:

Julia Półćwiartek - przewodniczący

Jakub Małecki - z-ca przewodniczącego

Anna Wiśniewska- sekretarz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Aneta Bigas, M. Maczuga, P.Walawski