Samorząd Uczniowski

Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentują:

- przewodniczący

 - z-ca przewodniczącego

 - skarbnik

 - sekretarze

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest