Rada Pedagogiczna

mgr inż. Ewa Fołta – DYREKTOR – informatyka, wdż

mgr Elżbieta Majewska – pedagogika przedszkolna, wychowawca oddziału 6-5 latków
mgr Karolina Fil – pedagogika przedszkolna, wychowawca oddziału 3-4 latków ( urlop macierzyński)
mgr Monika Boho - wychowawca oddziału 3-4 latków ( zastępstwo)
mgr Katarzyna Stanaszek – ed. wczesnoszkolna, wychowawca klasy drugiej
mgr Barbara Rytuba – ed. wczesnoszkolna, wychowawca klasy trzeciej
mgr Karolina Rychel – ed. wczesnoszkolna, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, wych. klasy pierwszej
mgr Anna Grabowiec – język polski
mgr Paweł Olko – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Dorota Łoin  – język angielski
mgr Monika Maczuga – język angielski, wychowawca klasy piątej
mgr Bożena Kuś – język niemiecki
mgr Joanna Wojdyło – matematyka, wychowawca klasy szóstej
mgr Małgorzata Perlak – matematyka, nauczanie indywidualne, wychowawca klasy siódmej
mgr inż. Magdalena Jakubowska – przyroda, biologia, chemia, biblioteka
mgr Joanna Czyszczoń – geografia
mgr Barbara Kuczek – muzyka, plastyka
o. mgr Pio Trzeciak – religia
mgr Robert Bartocha – informatyka, technika, fizyka
mgr Aneta Bigas – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy ósmej
mgr Marta Paczocha – rewalidacja, pedagog szkolny, zajęcia logopedyczne
mgr Przemysław Walawski- wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy czwartej