Rada Pedagogiczna

mgr inż. Ewa Fołta – DYREKTOR – informatyka, wdż

mgr Elżbieta Majewska – pedagogika przedszkolna, wychowawca oddziału 6-5 latków
mgr Karolina Fil – pedagogika przedszkolna, wychowawca oddziału 3-4 latków ( urlop macierzyński)
mgr Monika Boho - wychowawca oddziału 3-4 latków ( zastępstwo)
mgr Katarzyna Stanaszek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy pierwszej
mgr Barbara Rytuba – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy drugiej
mgr Karolina Rychel – edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca klasy trzeciej
mgr Anna Grabowiec – język polski
mgr Paweł Olko – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Dorota Łoin  – język angielski
mgr Monika Maczuga – język angielski, wychowawca klasy czwartej
mgr Bożena Kuś – język niemiecki
mgr Joanna Wojdyło – matematyka, wychowawca klasy piątej
mgr Małgorzata Perlak – matematyka, nauczanie indywidualne, wychowawca klasy szóstej
mgr inż. Magdalena Jakubowska – przyroda, biologia, biblioteka
mgr Dionizy Kyc – fizyka
mgr Justyna Migała – chemia
mgr Joanna Madej – geografia
mgr Barbara Kuczek – muzyka, plastyka
o. mgr Adam Stępień – religia
mgr Robert Bartocha – informatyka, technika
mgr Aneta Bigas – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy siódmej
mgr Danuta Kurzyp – doradztwo zawodowe
mgr Marta Paczocha – rewalidacja, pedagog szkolny, zajęcia logopedyczne
mgr Rafał Paul – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Przemysław Walawski- wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe