Świetlica

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły. Głównym jej celem jest zapewnienie opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 11.50 do 16.00.