Programy i projekty

realizowane w naszej szkole

W naszej szkole realizujemy różnorodne programy i projekty edukacyjne, które zostały przygotowane przez instytucje przy rekomendacji Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Kuratoria Oświaty, Instytucje i Fundacje mające na celu dobro każdego dziecka. Powstały głównie po to, aby pomagały szkołom, rodzicom odnaleźć się w nowej rzeczywistości . Ich realizacja pozwala skutecznie zaangażować społeczność szkolną w aktywności lokalne, życie szkoły, dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, zapobiegać złym nawykom oraz dążyć do wszechstronnego rozwoju.