Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

"Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" to program, którego celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, by wzmocnić ich odporność na stres, kształcić optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.
W programie Apteczki wykorzystana została koncepcja Uważności oraz metoda redukcji stresu. Na ich podstawie opracowano działania mające na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności: poznawania, nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania, przekształcania oraz kształtowania postaw: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, szczerości, dbania o zdrowie, życzliwości i wdzięczności.