Archipelag skarbów

"Archipelag skarbów" opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej. Program ukierunkowany jest na osłabienie czynników ryzyka i wzmacniania działania czynników chroniących. Celem programu są: zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży, ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej. Program rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.