Global Money Week

Kampania Global Money Week to projekt realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przy współpracy Ministerstwa Finansów i udziale środowisk szkolnych. Celem GMW jest inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągania samodzielności finansowej w życiu dorosłym. W tym roku Światowy Tydzień Pieniądza przebiegał pod hasłem "Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj".

W dniach 21- 28 marca uczniowie naszej szkoły poprzez różnorodne działania podejmowane podczas kampanii rozwijali swoją wiedzę, umiejętności i właściwe postawy niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych.