Granie na ekranie

"Granie na Ekranie" to projekt badawczo- edukacyjny, którego organizatorem jest Fundacja LOTTO. Celem działań jest zdobywanie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania. Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.