Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" to Ogólnopolska Kampania realizowana od 2002 roku podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych zachowań prospołecznych dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła co roku bierze udział w Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. W tym roku hasłem przewodnim programu było "W poszukiwaniu szczęścia". Celem tegorocznej kampanii było zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może przejawiać się w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy.