Projekt ZUS

Projekt ZUS program, który został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym założeniem projektu jest budowa świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie dowiadują się czym jest ZUS, ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje rezygnacja z nich. Uczy dzieci i młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość.