Kokosza, grosz do grosza

Uczniowie klasy V oraz VI Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej pod przewodnictwem swoich wychowawców wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kokosza, grosz do grosza”.
Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.
Projekt ma zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego. Na zakończenie projektu uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy o oszczędzaniu.
Zwycięzcy
Klasa V:
1. Jakub Flis (koszulka)
2. Krzysztof Ćwikła (torba)
3. Zuzanna Maczuga (torba)
Klasa VI:
1. Jakub Małecki (koszulka)
2. Hubert Ilasz (torba)
3. Malwina Chojnacka (torba)

Szczegółowe informacje nt. projektu na stroniekokosza.org