Rada Rodziców

Przewodnicząca: Gabriela Dec

Z - ca: Teresa Wiatr

Skarbnik: Anna Kostek

Sekretarz: Angelika Siwiec