Kalendarium na rok szkolny 2023/2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 04.09.2022 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 13.10.2022 r. (piątek )
 
Wszystkich Świętych
01.11.2023 r (środa)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 02.11.2023 i 3.11.2023 r. ( czwartek, piątek)
Narodowe Święto Niepodległości
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
11.11.2021 r. (sobota)
Zimowa przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 23.12.2022=3 r. – 31.12.2023 r.
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 6 stycznia 2022 r. ( sobota)
Ferie zimowe
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29– 11.02.2024 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Wiosenna przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 28.03. - 2.04.2024 r
Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
2.05. 2024 r ( czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja (NMP Królowej Polski) 3 maja 2022 r. (piątek)
Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 maja 2024 r. - język polski

maja 2024 r. - matematyka

maja 2024 r. - język obcy

 
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Boże Ciało
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 30. 05. 2024 r. (czwartek)
 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 31. 05. 2023 r. ( piątek)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji rokuszkolnego.
Ferie letnie  22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego