Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to innowacyjny projekt edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii higieny cyfrowej w edukacji. Szkołą Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o  ów balans wpływając pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Realizatorem programu w naszej szkole jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.